Navigeringsmeny
Nyheter 2018

Finlands utvecklande av integrationsfrämjandet är ambitiöst

Den 5 september 2018 publicerade OECD en utvärderingsrapport om invandrares sysselsättning och deras barns skolframgång i Finland. Utredningen gjordes efter att Finland framfört önskemål om en sådan. OECD bedömer att det utvecklingsarbete som gjorts i Finland har gått i rätt riktning.

– Efter 2015 har vi genomfört en rad åtgärder för att utveckla integreringen av invandrare. Till min glädje anser även OECD att vårt arbete gått i rätt riktning. Utvecklingsarbetet måste dock fortsätta. I synnerhet kvinnors och barns integration måste stödjas ännu bättre än tidigare, säger arbetsminister Jari Lindström.

Läs mera:


Regional information