Navigeringsmeny
Nyheter 2018

StarttiMentor-valmennuksella apua aloittavan yrittäjän arkeen (Pohjois-Savo)

Kuopiossa toteutettiin vuoden 2018 aikana StarttiMentor-valmennus, jonka tarkoituksena oli luoda pohjaa kestävälle yrittäjyydelle tukemalla yrittäjyyden ja liiketoiminnan kehittymistä. Valmennukseen osallistui kymmenen toimialoiltaan ja taustoiltaan erilaista pohjoissavolaista yrittäjää, jotka olivat aloittaneet yritystoiminnan viimeisen vuoden aikana.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja TE-toimiston tarjoama, Helmihenkilöstö Oy:n pitämä StarttiMentor järjestettiin osana kevättalven 2018 maakunnallista työllisyysviikkoa. Tavoitteena oli löytää vaihtoehtoisia keinoja tukea ja auttaa starttirahalla aloittaneita yrittäjiä.

Kuopion valmennuksen pääaiheet olivat talouden johtaminen, yrittäjän itsensä johtaminen ja kasvun johtaminen. Valmennus koostui ryhmätapaamisista sekä yksilösparrauksesta, jossa käsiteltiin yrittäjien haasteita kolmea pääaihetta sivuten.

StarttiMentorilla kestävän yrittäjän pohja

Helmihenkilöstön valmentajan Mia Janhusen mukaan tarve StarttiMentoriin lähti siitä, että aloittavat yrittäjät kaipasivat yksilöllistä palvelua, joka ohjaisi yrittämisen alkutaipaleilla. Valmennuksella pyrittiin luomaan kestävän yrittäjän pohja, jotta aloittavan yrittäjän arki ei muodostuisi liian raskaaksi.

- Pääpaino valmennuksessa oli talousosaamisalueella, koska yritys perustetaan usein oman ammattitaidon varaan ja vain harvoin aloittavalla yrittäjällä on laskentatoimen ammattitaustaa, Janhunen kertoo.

Janhusen mukaan StarttiMentorin tehtävänä oli auttaa yrittäjää tekemään toimintakulttuurin muutos, jotta yrittäjyys saadaan johdettua tehokkaammalle toiminnan tasolle.
- Tärkeintä olisi, että aloittava yrittäjä ei jäisi yksin haasteidensa kanssa, vaan hänellä olisi mahdollisuus saada apua liiketoiminnan alkuvaiheissa, Janhunen toteaa.

Yrittäjät tyytyväisiä StarttiMentoriin

StarttiMentoriin osallistuneet yrittäjät olivat erittäin tyytyväisiä valmennukseen ja pitivät sitä hyödyllisenä ja vaikuttavana. Erityisesti valmennuksen käytännönläheisyys ja innovatiivinen ote auttoivat aloittavia yrittäjiä.

- StarttiMentor oli aloittavalle yrittäjälle todella antoisa valmennus, josta sain uusia näkökulmia omaan toimintaan. Oli myös terapeuttista jakaa omia haasteita muiden aloittavien yrittäjien kanssa, kertoo StarttiMentoriin osallistunut Kallaveden Optiikan yrittäjä Vesa Tirkkonen.

- Minulle tämä valmennus osui kuin nenä päähän. Ihan jokaiselle aloittavalle yrittäjälle tätä konseptia suosittelisin, Tirkkonen sanoo.

Kehittämisajatuksena Tirkkonen esittää, että saman alan yrittäjät jaettaisiin samoihin ryhmiin.
- Tällöin osallistuva yrittäjä saisi vielä konkreettisempaa hyötyä ryhmäkeskusteluista ja voisi samalla verkostoitua paremmin muiden kanssa, Tirkkonen ehdottaa.

Lisätietoja:
Yksikön päällikkö Jan Blomberg, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0295 026 552


Regional information