Navigeringsmeny
Nyheter 2018

Soteuttamo valmistaa muutokseen ja yhdistää sote-osaajat yli toimiala- ja kuntarajojen (Kaakkois-Suomi)


Uudistuva sote ja globaalit megatrendit, kuten digitalisaatio, muuttavat sosiaali- ja terveysalan toimintakenttää. Kiihtyvä muutostahti tuo mukanaan haasteita sekä mahdollisuuksia. Tähän haasteeseen pyrkii vastaaman Soteuttamo 2.0 -kiertue, joka on Sitran fasilitoima sosiaali- ja terveysalan uudistumisen ja verkostojen kehittymisen "työkalupakki". Nyt konsepti laajenee Sitran, työ- ja elinkeinoministeriön ja muiden yhteistyökumppanien toimesta maakunnallisten tilaisuuksien sarjaksi. Tavoitteena on mahdollistaa aiempaa tiiviimpää vuorovaikutusta, joka on keskeisin keino rakentaa luottamusta toimijoiden eli käytännössä ihmisten välille.

Soteuttamo-kiertue pysähtyi ensimmäisen kerran Kymenlaaksoon 7.11.2018, kun Kotkan Höyrypanimolle saapui kattava otos paikallisia sote-alan toimijoita.  Soteuttamon tarkoituksena on auttaa sote-alan toimijoita menestyvään toimintaan maakunnassa, ja se tarjoaa luentojen ja työpajojen kautta eväitä yritysten elinvoimaisuuden kehittämiseen, oman jaksamisen tukemiseen ja verkostojen laajentamiseen. Kymenlaakson tilaisuudessa yhteistyötahoina olivat TEM, Sitra, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kaakkois-Suomen TE-toimisto sekä Kymen Yrittäjät.

Kaikki mukaan matalankynnyksen Soteutamoon!

Avoimet, verkostoitumiseen ja kohtaamisiin keskittyvät matalan kynnyksen tilaisuudet on suunniteltu ensisijaisesti sote-palveluja nyt tai tulevaisuudessa tuottaville tahoille, toivottaen mukaan toimijoita niin julkiselta, yksityiseltä kuin kolmanneltakin sektorilta. Tavoitteena on verkottaa näitä toimijoita yli toimialarajojen ja tuoda kohdennettuja tapaamisia erilaisten sidosryhmien kanssa – kattaen laajan kirjon muun muassa palvelutoimittajia, startupeja, kunnan edustajia, palvelumuotoilijoita ja virkamiehiä. Sote-maailmaan rohkaistaan hyppäämään myös alan ulkopuolisiakin tahoja. Soteuttamo-tilaisuus sopii kaikille, joilla on halua kehittää toimintaansa, saada uutta tietoa ja päästä verkostoitumaan muiden osaajien kanssa.

Soteuttamo: "Jotta pienimmätkin sote-toimijat pysyvät mukana"

Kotkan tilaisuudessa kuultiin puheenvuorot siitä, miten  maakunta- ja soteuudistus näyttäytyy palveluntuottajien näkökulmasta (muutosjohtaja Jussi Lehtinen, Kymenlaakson liitto), mitä elementtejä TEM ja Sitra voivat tuoda mukaan toimintaan (erityisasiantuntija Anna Toni; TEM ja Johanna Perälä, Sitra), sekä mitä KymSote/Carea voivat tehdä yhdessä maakunnan eri toimijoiden kanssa (asiakkuuspäällikkö Lauri Lehto). Viimeiset insipiraatiopuheenvuorot ennen klinikkatyöpajoja ja pop up-ständeihn tutustumista antoivat järjestöagentti Henna Hovi Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry:stä ja projektipäällikkö Tiina Nevanperä XAMK:ista.


- Yhes enemmän! Monipuolisesti rakentunut maakunta on verkostoitunut ja tulevaisuuteen suuntautunut, innostivat Henna Hovi ja Tiina Nevanperä.

Työ- ja elinkeinoministeri Mika Lintilän mukaan sote- ja kasvupalvelu -uudistuksen myötä palveluita tarjoavat yritykset ja myös järjestöt voivat tulla entistä vahvemmin osaksi julkisesti rahoitettua palvelujärjestelmää. Tällöin näiden on toimittava osana palveluketjuja ja arvoverkkoja.
- Soteuttamolla tavoitellaan siis mahdollisimman monipuolista toimijakenttää. Monipuolinen palvelutuottajarakenne on koko palvelujärjestelmän etu, ja sillä tavoitellaan alueelle hyvinvointia eli siis rahaa ja verotuloja, kiteytti Anna Toni.


Sitran Johanna Perälä ja TEM:n Anna Toni johdattelivat Kotkan tilaisuuteen osalllistujat päivän teemaan.

Työpajoissa käärittiin hihat

Lopuksi päästiin tekemisen meininkiin kolmessa työpajassa, joita vetivät Luotain Consulting Oy:n edustajat. Työpajojen aiheina olivat Palvelumuotoilu, Kumppanuus ja verkostot sekä Yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

Esimerkiksi Palvelumuotoilu-työpajassa, jokainen osallistuja pääsi muotoilemaan yhden palvelun yhdessä vetäjän johdolla. Uusien ideoiden lisäksi osallistujat saivat kokonaisvaltaisen ymmärryksen palvelumuotoilusta. - Palaute työpajan jälkeen oli erittäin hyvää. Palvelumuotoilun työpajan osalta työpaja uudistettiin lähes kokonaan Kotkaan, eli muokkasimme työpajaa yleiseltä tasolta yhä henkilökohtaisemmalle tasolle, työpajan vetäjä Veera Matilainen kertoi. Työpaja on pyritty rakentamaan niin, että kaikki osallistujat saavat mahdollisimman paljon Palvelumuotoilun työkaluja oman työn tueksi arkeen. Jokainen osallistuja hyödyntää työpajassa käytyjä asioita omassa työssään kiinnostuksen mukaan, ja työpajan tuotoksista tehdään kiertueen lopussa yhteenveto, joka tulee yhteistyötahojen tietoisuuteen.

Soteuttamo 2.0 rohkaisee siis toimijoita avoimuuteen sekä korostaa uteliaisuutta verkostojen kehittämiseen.  Sote-toimijoilta toivotaan rohkeutta ja uteliaisuutta osallistua kohtaamisiin, vaikka kumppanitarvetta ei heti olisikaan näköpiirissä. Uusi tieto ei lisää tuskaa, vaan verkostot voivat olla keskeinen inspiraation ja kilpailukyvyn lähde sekä oppimise väline niin yksilöille kuin organisaatioillekin.


Veera Matilainen Luotain Consulting Oy:stä veti Palvelumuotoilu-työpajan. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen hankinta-asiantuntija  Mikko Hannula toimi Soteuttamo Kotkan tilaisuuden ELY-keskuksen yhteyshenkilönä.Päivän yhteenveto (Yksikön päällikkö Tea Munne; Kaakkois-Suomen ELY-keskus)
Valinnanvapaus, 4 erilaista sotemarkkinaa
verkostot, vuorovaikutus, kommunikaatio luottamus
luovuus, innovaatiot, palvelumuotoilu
liiketoimintaosaaminen, business minded-ajattelu
rahoitus, kustannuslaskelma
hankintaosaaminen ja kilpailutus
laatu ja laadun ja tuloksen mittaaminen
digitalisaatio, ICT, Kanta-palvelut
asiakas asiakas asiakas
järjestäjän ja tuottajan erottaminen
asenne ja tekeminen muuttumassa.

            


- Minna Niukkanen
Viestintäasiantuntija
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
 


Regional information