Navigeringsmeny
Nyheter 2018

Brytningstid inom social- och hälsovårdsbranschen: Från osäkra framtidsutsikter till nya innovationer?

Antalet företag inom social- och hälsovårdsbranschen har som helhet ökat en aning. Även antalet anställda i företagen har ökat. Situationen varierar dock från företag till företag, och det bör fästas särskild uppverksamhet vid möjligheterna för små och medelstora företag inom branschen att vara verksamma på marknaden. Dessa uppgifter framgår av den branschrapport om social- och hälsovårdsbranschen som publicerades den 15 november.

År 2017 var antalet företag inom social- och hälsovårdsbranschen i Finland cirka 18 500, varav merparten var företag som producerade hälso- och sjukvårdstjänster. Antalet företag ökade en aning jämfört med året innan. Förändringar skedde bland företag i alla storleksklasser. Antalet stora företag inom branschen har ökat under de senaste åren. År 2017 var antalet anställda inom social- och hälsovårdstjänsterna i företagen i branschen sammanlagt drygt 75 000. Jämfört med året innan ökade antalet anställda med nästan sex procentenheter. 

Läs mera (tem.fi)


Regional information