Navigeringsmeny
Nyheter 2018

Sertifikaatit ja merkit avuksi vastuullisten valintojen tekemisessä (Häme)

Vastuullisten ostopäätösten ja valintojen tekeminen voi olla kuluttajalle ja jopa ympäristöalan ammattilaiselle haastavaa. Tietoa ympäristöasioista tulee paljon, ja joskus tiedot voivat olla jopa ristiriidassa keskenään. Jokin tuote voi olla yhdestä näkökulmasta tarkasteltuna hyvä valinta, mutta toisesta näkökulmasta ei niinkään. Entä voiko aina luottaa siihen, että vastuulliseksi markkinoitu tuote todellakin on vastuullinen?

Erilaiset sertifikaatit ja merkit auttavat valinnassa. Niitä on käytössä runsaasti, eikä pelkkä graafinen merkki aina kerro kuluttajalle selkeästi sitä, mistä merkissä on kyse. Jotkut merkit ovat tuotekohtaisia, kun taas jotkut sertifikaatit voidaan myöntää yritykselle, organisaatiolle tai vaikkapa tapahtumalle.

Yritykselle sertifikaatti tai merkki tai sertifioidun tuotteen käyttäminen raaka-aineena omiin tuotteisiin voi olla kilpailuvaltti, ja se voi parantaa asiakastyytyväisyyttä. Esimerkiksi aloittelevan pienyrittäjän voi kuitenkin olla haastavaa selvittää, mille tuotteille tai palveluille on mahdollista saada jonkin tietyn merkin käyttöoikeus.

Ympäristötiedon tuottaminen kuuluu ELY-keskuksen tehtäviin, ja siksi kokosimme tietoa aiheesta. Emme löytäneet esimerkiksi tuoteryhmittäin jaoteltua laajaa listaa sertifikaateista ja -merkeistä, joten kokosimme keskeisimmät merkit yhteen. Lista ei ole kaiken kattava. Ympäristölle suotuisten merkkien lisäksi myös sosiaaliseen kestävyyteen, laatuun ja terveyteen liittyvät merkit ansaitsevat tulla huomioiduiksi, joten lisäsimme tiedostoon myös näitä seikkoja koskevia merkkejä.

Linkkien kautta voit tutustua kuhunkin merkkiin tarkemmin:

 

Lisätietoja: Suunnittelija Merjo Laine, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 032


Regional information