Navigeringsmeny
Nyheter 2018

Pohjois-Savo panostaa veto- ja työvoimaan (Pohjois-Savo)

Pohjois-Savossa pito- ja vetovoima sekä osaavan työvoiman saatavuus nousevat keskiöön EU-kauden lopulla. Maakunnassa käytettävissä olevia EU-varoja tulee lisäksi suunnata aiempaa enemmän hankkeisiin, joilla lisätään kansainvälisyyttä ja yritysten kilpailukykyä. Panostamalla osaamiseen sekä tki-ympäristöjen parempaan hyödyntämiseen, halutaan edistää elinkeinoelämän elinvoimaisuutta. Verkottuminen kansainvälisesti ja myös kansallisesti aiempaa tehokkaammin tukee alueen osaamisen kehittymistä, toteaa aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa. Väestön väheneminen on haaste koko Itä-Suomessa, joten nuoret tulisi saada kiinnittymään omaan maakuntaan. Siksi meidän täytyy huolehtia nuorten koulutusmahdollisuuksista sekä työllisyydestä. Vähähiilisyyden haaste kovenee seuraavalla rahoituskaudella nykyisestä eli vähintään 30 % Euroopan Aluekehitysrahaston tuesta kohdistetaan siihen.

Kehittämisrahoituksen määrä alkaa vähentyä loppuohjelmakautta kohden, joten vuosina 2019 – 2020 kilpailu hankerahoituksesta kiristyy. Tulevissa hauissa erityistä huomiota kiinnitetään hankkeiden laatuun ja tulostavoitteisiin.

Seuraava EAKR- ja ESR hankehaku päättyy 15.2.2019.
Maaseutuohjelman hanketukien valintajakso päättyy 28.2.2019.

Pohjois-Savon liiton ja ELY-keskuksen 7.11.2018 järjestämään Pohjois-Savon EU-rahoitusinfoon osallistui paikan päällä ja etänä noin 120 henkilöä. Tilaisuus on jokavuotinen ajankohtaiskatsaus EAKR-, ESR- ja maaseutuohjelman tukien tarjoamiin rahoitusmahdollisuuksiin vastata maakunnan kehittämisen tarpeisiin.

 

Lisätietoja:

Pohjois-Savon liitto, ohjelmapäällikkö Soile Juuti, soile.juuti(a)pohjois-savo.fi
ELY-keskus, rakennerahastot, rahoituspäällikkö Timo Ollila, timo.ollila(a)ely-keskus.fi
ELY-keskus, maaseutuohjelma, yksikön päällikkö Juha Kaipiainen, juha.kapiainen(a)ely-keskus.fi


Regional information