Navigeringsmeny
Nyheter 2018

Landsbygdsenheten vid NTM-centralen i Österbotten informerar, november 2018 (Österbotten)

Landsbygdsenheten vid NTM-centralen i Österbotten har gett ut sitt informationsbrev för november månad. Läs det här:

Landsbygdsenheten informerar, november 2018


Regional information