Navigeringsmeny
Nyheter 2018

Långtidsarbetslösheten fortsätter att minska

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns i slutet av juli sammanlagt 284 100 arbetslösa arbetssökande. Det är 45 000 färre än ett år tidigare. Från föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 11 300. Arbetslöshetsgraden var 6,5 procent, dvs. 1,0 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 77 000, vilket är 29 200 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 99 000, dvs. 16 700 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 6 500 färre än i juli i fjol, dvs. sammanlagt 39 200. I januari–juli avslutades i genomsnitt 68,0 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 4,8 procentenheter mer än ett år tidigare.

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under juli månad 48 100 nya lediga jobb, dvs. 8 900 fler än i juli i fjol. Allt som allt fanns det i juli 91 600 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 16 400 fler än för ett år sedan.

Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Läs mera:


Regional information