Navigeringsmeny
Nyheter 2018

Stöd för biodling får sökas fram till 15.6.2018

Ansökan om nationellt stöd för biodling enligt antalet bisamhällen har inletts 2.5.2018. Stödet söks med blankett 204 som finns att få på Landsbygdsverkets websidan. Ansökan ska i Fastlandsfinland lämnas in till NTM-centralen i Norra Savolax och på Åland till Statens ämbetsverk på Åland.

Stödet betalas till biodlarna i oktober 2018. Stödbeloppet är 17 euro per bisamhälle.

Läs mera (mavi.fi)

 


Regional information