Navigeringsmeny
Nyheter 2018

Konjunkturutsikterna för turistbranschen återigen positivare än för andra branscher

De allmänna konjunkturutsikterna för turistnäringen är positivare än för hela landet och övriga näringsgrenar. Konjunkturförväntningarna för den närmaste tiden är dock svagare än under våren 2018. På de svagare konjunkturutsikterna inverkar t.ex. att priserna på material och tjänster har stigit och att värdeutvecklingen för investeringar har blivit långsammare. Trots svagare utsikter är konjunkturförväntningarna inom branschen fortfarande starkt positiva.

Inom turistnäringen pågår förnyelse hela tiden. Där har det under det senaste året satsats mer på investeringar än i andra branscher, och det har även skett omorganiseringar av arbetet. Dessutom har personal både utbildats och anställts. Bland utvecklingsbehoven lyfter företagen i turistbranschen fram marknadsföring och försäljning som en klart viktigare faktor än företagen i andra branscher.

Uppgifterna ovan framgår av arbets- och näringsministeriets branschbarometer om turistnäringen, som publiceras en gång per år.

Läs mera:


Regional information