Navigeringsmeny
Nyheter 2018

Maatilojen investointihalukkuus jatkuu edelleen (Satakunta)

Elokuun 15. päivä päättyneeseen vuoden kolmanteen tukijaksoon jätettiin yhteensä 33 investointitukihakemusta. Suosituimpina tukikohteina ovat edelleen pellon salaojitus ja energiantuotannon investoinnit, joihin kohdistui noin puolet hakemuksista.

Haettujen investointien kokonaiskustannukset 6,6 milj.euroa, haetun avustuksen määrä 2,1 milj.euroa ja haetun korkotukilainan määrä 2,3 milj.euroa.

Nuoren viljelijän aloitustukihakemuksia jätettiin 31.7. päättyneelle tukijaksolle yhteensä 4 kpl, haetun avustuksen määrä 90 000 euroa ja korkotukilainaa 830 000 euroa.

Tukipäätökset kolmannella tukijaksolla saapuneisiin maatalouden investointitukihakemuksiin tehdään 26.10.2018 mennessä ja nuoren viljelijän aloitustukihakemuksiin 14.10.2018 mennessä.

Määrärahatilanne haasteellinen

Satakunnassa on monilla maatiloilla haastavasta taloustilanteesta huolimatta päätetty panostaa kilpailukyvyn parantamista ja tuotanto-olosuhteita kehittäviin toimiin. Tämä kehittämisaktiivisuus näkyy maatilarahoituksen kysynnässä. 

Satakunnan ELY-keskuksen määrärahatilanne erityisesti EU-osarahoitteisten investointien (mm. energiainvestoinnit, liha- ja siipikarjatalouden investoinnit) osalta on tukala, vaikkakin tilannetta osin helpotti maa- ja metsätalousministeriön alkukesästä valmistelema asetusmuutos, jossa lypsykarjatalouden investoinnit siirrettiin loppuvuodeksi kansallisesti rahoitettaviksi. EU-osarahoitteisena rahoitetaan myös nuorten viljelijöiden aloittamistuet.

Maa- ja metsätalousministeriöltä/maaseutuvirastolta odotetaan loppuvuodelle lisämäärärahaa (erityisesti EU-osarahoitteista), jotta vuoden viimeisellä tukijaksollakin voitaisiin vielä myönteisiä tukipäätöksiä valmistella.

Lisätiedot:

  • Maatilarahoitusasiantuntija Katriina Rosvall, p. 0295 022 076

Regional information