Navigeringsmeny
Nyheter 2018

Maakuntien taisto! Pohjois-Savossa maaseudun kehittämiseen on keskitytty elinkeinolähtöisesti (Pohjois-Savo)

Itä-Suomen ELY-keskukset kokoontuivat Varkauteen 23.8. kuulemaan alueellisten maaseudun kehittämisohjelmien 2014­­­-2020 väliarvioinnin tuloksia ja työstämään jatkotoimenpiteitä Maakuntien taisto -tilaisuudessa. Pohjois-Savossa tulokset viittasivat siihen, että maaseudun kehittämisessä on panostettu elinkeinolähtöisyyteen, etenkin elintarvikejalostuksen osalta.

Maakuntien taisto! -tilaisuuden tarkoituksena oli esitellä alustavia väliarvioinnin tuloksia, vertailla maakuntien lukemia toisiinsa ja nostaa esiin ideointiryhmien avulla kehittämisehdotuksia ja jatkotoimenpiteitä loppuohjelmakaudelle. Tilaisuudessa pohdittiin lisäksi Itä-Suomen alueen yhteistä maaseudun kehittämistä tulevalle uudelle ohjelmakaudelle. Lopullinen väliarviointi julkaistaan 30.9.2018.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen maaseudun kehittämissuunnitelman väliarvioinnissa näkyi selvästi suunnitelmanmukaisuus ja kehittämissuunnitelman alussa tehdyt valinnat. Maaseutuyksikön päällikkö Juha Kaipiainen toteaa tulosten kuvaavan hyvin alueen tilannetta.

- Kun ohjelmakaudessa ollaan noin puolivälissä, tuloksissa näkyi selvästi, että kehittämissuunnitelma on tähän mennessä toteutunut painopisteiden mukaisesti ja maakuntaa ollaan viety siihen suuntaan, mihin kehittämissuunnitelman alussa fokusoitiin. Olemme vieneet nämä kohdistukset onnistuneesti eteenpäin ja olemme esimerkiksi olleet mukana mahdollistamassa ruokaketjun menestymistä ja kasvua Pohjois-Savossa.

Loppukaudella panostetaan esimerkiksi nuorten ja yrittäjien laajempaan osallistamiseen

Kaipiainen kertoo, että nuorten ja yrittäjien laajempi mukaan saaminen osaksi maaseudun kehittämistä nähdään tärkeäksi loppukaudelle Pohjois-Savossa. Lisäksi kehittämissuunnitelman painopisteistä on loppukaudella panostettava vielä enemmän maaseudun kestävään aluerakenteeseen ja toimivaan metsäketjuun.

- Meidän tulisi ottaa mallia yhtenäisen maaseudun kehittämissuunnitelman rakentamiseen Itä-Suomen maakuntien vahvuuksista, sanoo Kaipiainen.

Etenkin Etelä-Savon panostus maakunnan matkailun kehittämiseen ja Pohjois-Karjalan monipuolisen yritysrahoituksen myöntäminen alueen yritystoiminnan ylläpitämiseksi maaseudulle nähdään Pohjois-Savossa asioina, joista tulisi ottaa mallia. Kaipiainen näkee kuitenkin, että koko maan tasolla Itä-Suomen maakuntien toiminta on hyvin yhtenäistä erilaisista painopisteistä huolimatta. Tulevaisuudessa tiiviimmällä yhteistyöllä Itä-Suomessa voidaan saada vielä enemmän aikaiseksi ja aluetta entistä näkyvämmäksi ja houkuttelevammaksi.

Tapahtuman palkitsemistilaisuudessa Pohjois-Savon ohjelmatoimijat saivat tunnustuksena tekemästään työstä P.I.S.N.E.S.E.N.K.E.L.I -kunniakirjan. Tunnustus myönnettiin elinkeinolähtöisen yritystoiminnan kasvattamisesta, elintarvikealan kehittämisestä sekä uusien yritystoimintojen luomisesta.


P.I.S.N.E.S.E.N.K.E.L.I: Positiivisesti Investointeihin Suhtautuva, Nautakarjan Erityisarvon Sisäistänyt, Elintarvikealan Nousuun Kannustanut Euroja Luotaava Innostaja

Teksti: Niko Knuutinen


Regional information