Navigeringsmeny
Nyheter 2018

Lapuan- ja Kyrönjoen pengerrysalueiden avulla helpotetaan tulvatilannetta harvinaisten tulvien yhteydessä (Pohjalaismaakunnat)

Lapuan- ja Kyrönjoen pengerrykset ovat parantaneet pengerrettyjen alueiden kuivatustilannetta. Pengerryksillä saadaan estettyä tulvaveden leviäminen pengerretyille alueille yleisimmillä kuin kerran 20 vuodessa esiintyvillä tulvilla, mutta tätä harvinaisemmilla tulvilla vesiä johdetaan lupamääräysten mukaisesti pengerrysalueille. Määritetyn tulvarajan ylittyessä mittauspisteissä, johdetaan vesi tulvaluukuista ja -kynnyksistä pengerrysalueille. Johtamalla vedet pengerrysalueille pyritään estämään asutukselle aiheutuvat merkittävät tulvahaitat. Kun vedenpinta joessa on laskenut tulvarajan alapuolelle, pumpataan vesi pengerrysalueilta takaisin jokeen.

Kyrönjoen yläosan pengerrysalueet

Kyrönjoen yläosan pengerrysalueet sijaitsevat Ilmajoen taajaman ja Hanhikosken välisellä noin 30 kilometrin mittaisella jokiosuudella. Kun vesi ylittää vesioikeudellisen luvan mukaiset rajat, on vettä päästettävä tulvaluukuista pengerrysalueille. Kyrönjoen pengerrysalueella tulvaluukkuja on neljä ja tulvakynnyksiä kahdeksan kappaletta. Kyrönjoella tulvavesiä on jouduttu päästämään pengerrysalueille muun muassa: 1984 (pengerrystyöt kesken), 1988, 2001, 2012 ja 2013.

Kyrönjoen pengerrysalueella on seitsemän pengerrysyhtiötä, joiden yhteenlaskettu hyötyala on noin 6700 ha. Päästämällä vedet pengerrysalueille näitä harvinaisemmilla tulvilla, suojataan Ilmajoen taajaman sekä pengerrysalueiden kiinteistöjä merkittäviltä tulvavahingoilta.

Lapuanjoen pengerrysalueet

Lapuanjoen pengerrysalueet sijaitsevat Lapuan taajaman alapuolella Poutun pohjapadosta alavirtaan noin 20 kilometrin pituisella jokiosuudella. Alueella on kaksi tulvaluukkua ja -kynnystä. Lapuanjoella tulvavesiä on jouduttu päästämään pengerrysalueille kaksi kertaa, vuosina 1984 ja 2013. Lapuanjoen pengerrysalueella on seitsemän pengerrysyhtiötä, joiden yhteenlaskettu hyötyala on noin 5700 ha. Päästämällä vedet pengerrysalueille näitä harvinaisemmilla tulvilla, suojataan Lapuan taajaman sekä pengerrysalueiden kiinteistöjä merkittäviltä tulvavahingoilta.


Regional information