Navigeringsmeny
Nyheter 2018

Kiinteistön jätevesiasiat kuntoon! (Pirkanmaa)

Puutteellisesti toimivat kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelmät tulee uusia 31.10.2019 mennessä pohjavesialueella ja sadan metrin säteellä lähimmästä vesistöstä. Muualla jätevesijärjestelmät tulee saattaa kuntoon viimeistään samalla, kun kiinteistössä tehdään isompi remontti.

Haja-asutus sijaitsee suurelta osin alueilla, joilla jätevesien vaikutukset näkyvät herkästi pohja- tai pintavesissä. Jätevedet likaavat enimmäkseen ihmisten omaa lähiympäristöä. Kiinteistönomistajia kannustetaan suunnittelemaan jätevesijärjestelmien uudistamista hyvissä ajoin ennen määräajan loppumista. 

Keitä uudistus koskee?

Jos kiinteistöllä on jo säännökset täyttävä jätevesijärjestelmä, ei remonttiin tarvitse ryhtyä. Yleensä jätevesiasiat ovat kunnossa kiinteistöissä, joiden rakennuslupa on myönnetty vuonna 2004 tai sen jälkeen. Uudistuksen voi unohtaa myös, jos kiinteistö liitetään viemäriverkostoon. Kunnostus on tarpeeton myös silloin, jos kiinteistöllä on vain kantovesi ja kuivakäymälä.  Myös ennen 9.3.1943 syntyneet saavat ikävapautuksen uudistuksesta vakituiseen asuntoonsa.

Lykkäystä määräajasta 31.10.2019 voi hakea kunnasta, jos jäteveden määrä jää huomattavan pieneksi tai kustannukset nousevat kohtuuttoman korkeiksi.

Yli sadan metrin päässä vesistöstä sijaitsevassa kiinteistössä jätevesijärjestelmän uusiminen on ajankohtainen, jos rakennetaan vesikäymälä, vesi- ja viemärilaitteistoihin tehdään luvanvarainen korjaus- tai muutostyö tai tehdään rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva korjaus- tai muutostyö.

Toimi näin

Kunnostusprojekti kannattaa aloittaa tarkastamalla nykyisen jätevesijärjestelmän ominaisuudet ja kunto sekä selvittämällä, voiko kiinteistön liittää vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon. Jos jätevesijärjestelmä on uusittava, kannattaa hankkia avuksi kiinteistökohtaisiin käsittelyjärjestelmiin perehtynyt jätevesisuunnittelija, joka selvittää myös mahdolliset kuntakohtaiset erityisvaatimukset käsittelylle. Myös järjestelmän rakentajan valinnassa kannattaa luottaa kokeneeseen ammattiurakoitsijaan ja tarvittaessa kysyä referenssejä jo rakennetuista järjestelmistä.

Lisätietoa:

Yhteenveto – Ketä jätevesijärjestelmän uudistaminen koskee

  • Jätevesijärjestelmä tulee uudistaa 31.10.2019 mennessä.
  • Tarkista, onko rakennus siirtymäajan piirissä esimerkiksi osoitteessa www.ymparisto.fi/vesihuoltotulkki.
  • Aikaraja koskee rakennuksia, jotka sijaitsevat pohjavesialueella tai enintään sadan metrin päästä rannasta.
  • Muihin haja-asutusalueella sijaitseviin kiinteistöihin uudistus on tehtävä kiinteistön seuraavan isomman remontin yhteydessä.
  • Jätevesijärjestelmän uusiminen ei koske kiinteistönomistajia, jotka ovat syntyneet ennen 9.3.1943 ja asuvat asunnossa vakituisesti, eikä kiinteistöjä, joiden rakennuslupa on myönnetty vuonna 2004 tai sen jälkeen.
  • Tapauskohtaista lykkäystä on myös mahdollista hakea kunnasta. 
  • Jätevesijärjestelmän uudistus edellyttää kunnalta lupaa ja sitä varten tarvitaan suunnitelma. On suositeltavaa käyttää asiantuntevaa suunnittelijaa.
  • Jätevesijärjestelmien uudistamiseen on saatavissa neuvontaa kahden vuoden ajan. 
  • Lisätietoa ja alueellisten neuvontapalvelujen yhteystiedot löytyvät osoitteesta: www.ymparisto.fi/hajajatevesi

Regional information