Navigeringsmeny
Nyheter 2018

Enligt rapporten om gruvbranschen utvinns metaller i rekordtakt i Finland

Metallmalmer utvinns nu mer än någonsin tidigare i den finska gruvdriftens historia. Utvinningen av metallmalmer har ökat med 13 procent och utvinningen av industrimineraler med 7 procent sedan 2016. Dessa uppgifter framgår av en branschrapport om gruvbranschen som publicerades den 21 november.

Investeringarna i gruvdrift och malmletning fortsatte öka under 2017. De totala investeringarna inom utvinning av metallmalmer uppgick under 2017 till cirka 480 miljoner euro, vilket är en klar ökning från året innan. Gruvornas investerings- och utvecklingsprogram för de närmaste åren är värda cirka en miljard euro.

Batterimineraler väcker mycket intresse för närvarande. Intresset syns framför allt i form av ett ökat antal ansökningar om malmletningstillstånd för kobolt och litium.

Inom gruv- och utvinningsindustrin var aktiviteten återigen livlig under 2017. Mest malm utvanns vid Terrafames gruva i Sotkamo. Totalt var brytningen (malm och gråberg) som störst vid gruvan Boliden Kevitsa, och den största industrimineralgruvan var Siilinjärvi gruva.

Sammanlagt nio metallmalmgruvor och 27 industrimineralgruvor var verksamma i Finland 2017.

Många malmletnings- och gruvprojekt pågår. Av dessa har Sotkamo Silver Ab:s projekt kommit längst. Det planeras att fyra tidigare stängda gruvor ska öppnas på nytt, och dessutom pågår fem andra gruvprojekt.

Branschrapporten om gruvbranschen 2018 offentliggjordes den 21 november 2018 på mässan FinnMateria 2018 i Jyväskylä. I rapporten behandlas nuläget och framtidsutsikterna för branschen.

Läs mera:

Branschrapport om gruvbranchen (på finska)

Toimialakohtaiset julkaisut (Arbets-och näringministeriet, på finska)
 


Regional information