Navigeringsmeny
Nyheter 2018

"Tulevaisuus on joko vihreä tai ei ollenkaan." (Bob Brown) 

Mikä on ympäristöohjelma? 

Ympäristöärjestelmä on johtamistyökalu organisaation ympäristöasioiden hallintaa varten. Erilaisten vaihtoehtojen punnitsemisen jälkeen Hämeen ELY-keskuksessa päädyttiin luomaan sisäiseksi työkaluksi ohjelma, joka pohjautuu ISO 14001 -ympäristöjärjestelmästandardiin. Se toimii periaatteella "suunnittele – toimi – arvioi – paranna – suunnittele".  Standardi toimi karkeana ohjenuorana, joten Hämeen ELY:n ohjelma ei noudata standardia kaikilta osin, eikä ohjelmaa näin ollen sertifioida.  

Miksi ympäristöohjelmaa tarvitaan?

Miksi toimistotyössä tarvitaan ympäristöohjelma? Eihän toimistossa käytetä normaalia siivousta enempää kemikaaleja, valmistuksesta puhumattakaan. Toimintaan ei myöskään tarvita valtavia vesi- tai energiamääriä.  

Hämeen ELY-keskuksella on kuitenkin melko paljon henkilöstöä ja tilat ovat suurehkot, mikä lisää ympäristövaikutuksia. Sen myötä jätettä kertyy enemmän ja sähköä kuluu runsaasti valaistukseen ja tietotekniikkaan. Tulostuspaperia kuluu paljon. Matkustuksen määrää on pienennetty jo aiemmin korvaamalla sitä digitaalisilla työskentelytavoilla. Videoneuvottelut ovatkin tuttua huttua Hämeen ELY:läisille.  

Toisin kuin yrityksille, virastolle (ympäristö)vastuullisuus ei ole markkinointivaltti. Kustannuksia se saattaa kuitenkin pienentää. Ennen kaikkea vastuullisuus on arvokysymys.   

Mitä ympäristöohjelma käytännössä tarkoittaa? 

Ympäristöohjelman laatiminen vaatii toiminnan ympäristövaikutusten tunnistamista, minkä myötä niihin voidaan ehkä myös vaikuttaa. ISO 14001 -standardiin kuuluu ympäristöpolitiikan laatiminen, toiminnan ympäristönäkökohtien jatkuva parantaminen sekä se, että organisaation johto arvioi säännöllisesti ohjelman vaikuttavuutta, ja määrää tarvittaessa järjestelmän muutostoimenpiteistä. Myös Hämeen ELY:n ympäristöohjelma toimii näiden periaatteiden mukaisesti.  

Ympäristötietoisuuden lisääminen on tärkeä osa Hämeen ELY:n ympäristöohjelmaa. Sen rooli korostuu siksi, että Hämeen ELY ei itse hallinnoi esimerkiksi sähkö- ja jätehuoltosopimuksiaan eikä hankintojaan. Ympäristötietoisuuden lisääminen on merkittävä mahdollisuus Hämeen ELY-keskukselle myös ulkoisesti. @HELYkeskus onkin twiitannut ympäristöasioista mm. ekovinkkien muodossa. Hämeen ELY-keskuksessa laadittiin myös Hämeen ympäristöstrategia "Toimi Hämeesi hyväksi!" ja tehtiin sitoumus kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen liittyvällä Sitoumus 2050 -sivustolla. Sen ideana on aktivoida Hämeen toimijoita tekemään omia kestävän kehityksen lupauksiaan samalla sivustolla.  

Käytännössä tämä kaikki tarkoittaa sitä, että meillä kaikilla on velvollisuus toimia yhteisen ympäristömme hyväksi, joka on toisaalta meillä vain lainassa tulevilta sukupolvilta. "Katu täyttyy askelista" (Juice Leskinen), joten tehdään yhdessä jalanjäljistämme vihreitä.  

Lisätietoja:

Suunnittelija Merjo Laine, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 032 


Regional information