Navigeringsmeny
Nyheter 2018

Etelä-Savon kulttuuriympäristö koottiin kartoille (Etelä-Savo)

Kulttuuriympäristökohteet Etelä-Savosta on nyt koottu yhdelle verkkosivustolle. Sivustolta löytyvät Etelä-Savon maisema-alueet, kansallismaisemat, muinaisjäännökset ja perinnebiotoopit esittelytekstein, valokuvin ja sijaintikartoin. Aineiston avulla halutaan helpottaa kulttuuriympäristön kokonaiskuvan hahmottamista ja tiedon hyödyntämistä.

Kulttuuriympäristökartat on julkistettu osana Eurooppalaisia kulttuuriympäristöpäiviä ja tuotettu Kulttuuriympäristö näkyväksi KYNÄ –hankkeessa.

Kulttuuriympäristöllä tarkoitetaan ihmisen toiminnasta tai ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta syntynyttä kokonaisuutta, joka käsittää erilaisia ja eri-ikäisiä elementtejä. Kulttuuriympäristö on siten ihmisen päivittäistä ympäristöä. Osa siitä on suojeltua tai muuten määritelty erityisen arvokkaaksi. Kulttuuriympäristö sisältää myös aineettomia merkityksiä.

Linkki:

Lisätietoa:

Maisema– ja ympäristöasiantuntija Saara Ryhänen, p. 040 486 8237, saara.ryhanen(at)maajakotitalousnaiset.fi

Kynä -hanke (maajakotitalousnaiset.fi)

Kulttuuriympäristö näkyväksi KYNÄ (Facebook)


Regional information