Navigeringsmeny
Nyheter 2018

ELY-keskuksesta tukea pk-yritysten kehittämishankkeisiin, erityisesti kestävän kehityksen ja digitalisaation edistämiseen (Pirkanmaa)

ELY-keskus myöntää harkinnanvaraista rahoitusta pk-yritysten merkittäviin kehityshankkeisiin. Rahoitusta voivat hakea pk-yritykset

Kehittämisavustuksen rahoituskohteita ovat mm. innovatiiviset tuotekehityshankkeet, kansainvälisen toiminnan aloittaminen, omien tuotteiden tai palveluiden lanseeraaminen vientimarkkinoille tai uusien markkina-alueiden kartoittaminen ja avaaminen. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuneet kustannukset, palkat, raaka-aineet ja komponentit, markkinatutkimusmatkat sekä ulkomailla pidettäviin messuihin osallistuminen.

Tarkoituksena on tukea kannattavaa liiketoimintaa, vientiä ja työpaikkoja sekä erityisesti aloittamisvaiheessa olevia yrityksiä.

Rahoitusta kohdennetaan erityisesti hankkeisiin, jotka edistävät vähähiiliseen talouteen siirtymistä, energiatehokkuuteen ja uusiutuviin energiamuotoihin liittyviä hankkeita. Ne voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin teemoihin:

 • Cleantech:
  teknologiaa ja ratkaisuja materiaali- ja energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan, vesien ja materiaalin kierrätykseen sekä ympäristön hallintaan
   
 • Energiatehokkuus:
  energia- ja materiaalitehokkaan tuotteen tai palvelun kehittäminen, uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen
   
 • Kiertotalous:
  kierrätettävien materiaalien hyödyntäminen
   
 • Biotalous:
  uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntäminen
   
 • Digitalisaatio: digitaalisaatiota edistävät tuotteet ja palvelut, tekoäly, teollinen internet, robotisaatio, pilvipalvelut, 3D-tulostus

Avustusta voidaan myöntää myös hankkeiden valmisteluun ja niiden toimivuuden selvittämiseen. 

Avustuksella voidaan kattaa 50 % kustannuksista. Yritys kustantaa hankkeen ensin omin varoin, myönnetty avustus maksetaan jälkikäteen maksatushakemuksen perusteella.

Hakemus ja hankesuunnitelma tulee jättää ennen hankkeen aloittamista ja kustannusten syntymistä. Kehittämisavustus haetaan sähköisesti yrityksen pankkitunnisteilla.

Tänä vuonna kehittämisavustusta on Pirkanmaalla myönnetty 52 hankkeelle, yhteensä noin 2,5 milj. euroa.

Kysy lisää yritysasiantuntijoiltamme:

 • Pirjo Isometsä, puh. 0295 036 049
 • Jani Virolainen, puh. 0295 036 094

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
 

 


Regional information