Navigeringsmeny
Nyheter 2018

Årets stödinfon påbörjades i Karis i mars (Nyland)

Årets stödinfon påbörjades i Karis i mars. Odlarna samlades för att lyssna på det aktuellaste inom stödsystemet.

Så här i mitten av programperioden känner många till stödsystemet, men varje år är en liten upprepning på sin plats. Stödinfon ger en kort repetition om systemet. Som en deltagare beskrev infons betydelse: bra sätt att vända hjärnan på stödansöknings kanal. Stödansökan är en viktig del av jordbrukarens årliga arbete fast många är praktiskt inriktade och känner nästan obehag att sätta sig framför datorn.

I infon samlas sakkunniga från NTM-centralen, landsbygdsförvaltningen samt rådgivningsorganisationerna. Förutom föreläsningar och info om senaste nytt, får man träffa gamla och nya bekanta och byta några ord med en kopp kaffe. Pausdiskussionen kan ju vara lika nyttig för deltagare som föreläsningarna fast dess betydelse inte kan mätas i euron.

Övervakningen har varit en del av föreläsningarna i två år nu. Många odlare är intresserade att veta hur övervakningen går till och hur man kan förbereda sig för det. Stödsystemet bjuder på utmaningar åt alla, fast man försöker följa regler så bra som möjligt. I övervakningen kommer det ju fram hur bra man har lyckats.

- Dikesrenar är ett vanligt problem vid övervakningen, så det lönar sig att kolla dem noga, påminner Mathias Wiksten från NSL. Kanske plogen har gått lite för nära diket och man har glömt så renen på nytt.

NTM-centralen bekräftar att dikesrenar är ett problem, dom finns inte eller så växer där buskar och träd. – Växtligheten borde då digiteras bort från arealen eller röjas bort och renen sås på nytt. Statistiken visar, att dikesrenar är den största orsaken till påföljder i övervakningen i hela landet men också i Nyland, säger Esme Manns NTM-central.

Den regniga hösten påverkar ännu. Skörden blev på åkern eller plöjningen lyckades inte alls vilket kan inverka på en tidig sådd. Det lönar sig att fundera hur man går vidare med de besvärligaste skiftena. Höst sådd kan vara en lösning på de krångligaste skiftena.

- Ett problem som förra årets regn kan ha medfört är flyghavren, tillägger Esme Manns. Översvämningar sprider flyghavre till nya skiften så det löner sig att kolla skiften noggrant i år.

Att delta i stödinfon är en årlig tradition eller ett måste, men det är också ett tecken på våren eftersom snart körs en ny odlingssäsong igång med sina utmaningar.


Text och bild: Ammi Malkamäki


Regional information