Navigeringsmeny
Nyheter 2018

‎Toimiala-Onlinen sekä TEM:n ja ELY-keskusten Työllisyyskatsauspalveluiden häiriö osoittautui tietomurroksi  

Toimiala-Online- sekä TEM:n ja ELY-keskusten Työllisyyskatsauspalveluissa havaittiin lokakuun lopussa häiriö, joka on osoittautunut tietomurroksi. Murron seurauksena palvelin meni häiriötilaan ja palveluun pääsy internetistä estyi. Palvelukatkosta tiedotettiin TEM:in sivuilla marraskuun alussa. Myös keskeiset palvelun käyttäjät informoitiin erikseen. Välittömästi murron havaitsemisen jälkeen palvelin poistettiin käytöstä eikä mitään dataa menetetty. Palveluissa ei käsitellä mitään henkilötietoja tai muuta arkaluontoista tietoa.

Tietomurrosta on tehty poliisille rikosilmoitus. Tutkinta on edelleen kesken.

Toimiala Online on tilastotietopalvelu, josta saa ajantasaista tilastotietoa yritystoiminnan ja talouden kehityksestä. Sisällön ylläpidosta vastaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus). Konesalipalvelujen tarjoajana toimii Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori. 

Selvitykset palvelujen uudelleen rakentamisesta ovat käynnissä ja uudistuneet palvelut pyritään saamaan käyttöön syksyn aikana.

Lisätietoja :
KEHA-keskus/tietohallintojohtaja Heikki Heikkilä, 0295 020 100

Lisätietoja Toimiala Onlinesta https://tem.fi/toimialapalvelu

Korjaus Talouselämän artikkeliin 21.11.2018: Keski-Suomen ELY-keskuksen internet-sivu ei ollut KEHA-keskuksen hallinnoima palvelu.


Regional information