Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Digiskolan för företagare hjälper Finland att övergå till digital era

En digiskola för företagare, som är avsedd för små och medelstora företag, hjälper för sin del Finland i år att övergå till digital era. Projektet Reboot Finlands och Företagarna i Finlands digiskola besöker flera orter runt om i Finland.

Digiskolan för företagare hjälper företagarna att närma sig digitaliseringen ur ett pragmatiskt perspektiv och genom uppmuntrande exempel. Företagarna i Finland och projektet Reboot Finland har möjliggjort ordnandet av digiskolor för företagare. Det är fråga om arbets- och näringsministeriets, Tekes och Finpros projekt som moderniserar Finland inför den digitala eran genom många olika åtgärder. Målet är att genom de fördelar som digitaliseringen medför öka den ekonomiska tillväxten i Finland i syfte att garantera välfärden i det 100-åriga Finland. Ungdomarnas tankesmedje- och acceleratornätverk Innokampus organiserar skolorna på olika orter.

Digiskolor för företagare kommer att arrangeras på olika håll i Finland och de är avgiftsfria. Digiskolan för företagare inleds med en informationsdel och därefter sätter man sig in i grundfrågorna vid workshopar. Deltagandet förutsätter inte tidigare kunskaper i digitalisering.

Läs mera:


Regional information