Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Gott vitsord för övervakningen av jordbrukarstöd

Jordbrukarna förhåller sig mycket positivt till den övervakning av jordbruksstöd som NTM-centralerna utför. De jordbrukare som har varit föremål för kontroller ger övervakningen som helhet skolvitsordet 8,21. Vitsordet har sjunkit en aning sedan motsvarande enkät för två år sedan då vitsordet var 8,25. Uppgifterna framgår av en enkät som Landsbygdsverket lät utföra i januari. I den undersöktes det vilka erfarenheter jordbrukare som varit föremål för övervakning av jordbruksstöd 2016 har haft när det gäller både ansökan om stöd och kontrollerna.

Ungefär 80 procent av jordbrukarna tycker att kontrollerna är nödvändiga för att förhindra missbruk av jordbrukarstöd. Kritiken mot hur rättvisa övervakningspåföljderna är har ändå tilltagit i jämförelse med tidigare enkäter.

Landsbygdsverket har behandlat enkätens resultat tillsammans med NTM-centralernas ansvariga för övervakning av jordbruksstöd. På basis av resultaten har man regionalt och på riksnivå sammanställt vilka objekt som borde förbättras inom övervakningen.

Läs mera:

 


Regional information