Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Anvisningarna för placering av valreklam har förnyats

När valreklam placeras invid trafikleder ska Trafikverkets nyligen uppdaterade anvisningar följas.

Valreklam kan avlägsnas om den har placerats i strid med Trafikverkets anvisningar eller om den orsakar fara för trafiken. NTM-centralerna övervakar inom sina respektive områden att anvisningarna följs och avlägsnar vid behov felplacerad valreklam.

Valreklam, som avlägsnats från landsväg eller dess närhet, ska förvaras på NTM-centralens områdesentreprenörs kontor, så att ägaren till reklamen om han så önskar kan hämta den. I mån av möjlighet strävar NTM-centralen efter att före avlägsnandet meddela kandidaten eller uppsättaren om åtgärden.

Läs mera:


Regional information