Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Taide ja kulttuuri suomalaisuuden ytimessä (Kaakkois-Suomi)

   
      Kuvassa vasemmalta oikealle: Taiteen edistämiskeskuksen johtaja Minna Sirniö,
      Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen, Etelä-Suomen
      aluehallintoviraston opetus- ja kulttuuritoimen johtaja Merja Ekqvist ja Lapin ELY-keskuksen
      johtava asiantuntija Satu Huikuri.

 

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen luovan talouden toimintaa esiteltiin  20.9.2017 Helsingissä Kuntatalolla järjestetyssä Taiteen edistämiskeskuksen alueverkoston kokouksessa.

Päivän teemana oli keskustella valtion, maakuntien ja kuntien rooleista taiteen ja kulttuurin edistämisessä ja siitä, miten ne muuttuvat maakuntauudistuksessa. Kokouksessa toimijoilla oli mahdollisuus verkottua niiden toimijoiden kanssa, jotka edistävät taidetta ja kulttuuria alueilla.

Ministeriörajat ylittävästä yhteistyöstä ja omista tulokulmistaan taiteeseen, kulttuuriin ja luovaan talouteen kertoivat opetus- ja kulttuuriministeriön neuvotteleva virkamies Merja Niemi, sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee ja työ- ja elinkeinoministeriön osastopäällikkö Marja-Riitta Pihlman.

Taide ja kulttuuri – monessa mukana

Yhdessä kokousväen kanssa todettiin, että kulttuuri ja taide luovat suomalaisuuden ytimen, jonka avulla kansalaisten hyvinvointia, elinkeinoelämän kasvua ja elinvoimaisuutta rakennetaan. Luovuus ja innovaatiot kumpuavat kulttuurin, taiteen, talouden ja teknologian yhteen törmäyttämisestä.

Kokouksen työpajoissa työstettiin mm. sitä, miten kunnat ja maakunnat voisivat luoda taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia yhdessä sote-toimijoiden kanssa ja miten kulttuurin ja taiteen tulisi näkyä maakuntien ja alueiden elinkeino- ja innovaatiostrategioissa.

Työpajojen tuloksia tullaan hyödyntämään maakuntauudistuksen jatkotyöskentelyssä. Kaakosta tilaisuuteen osallistuivat innovaatiojohtaja Petteri Ikonen ja maakuntasuunnittelija Anu Talka Etelä-Karjalan maakuntaliitosta sekä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen ja yksikön päällikkö Tea Munne.


- Teksti ja kuva: Tea Munne


Regional information