Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Suomen vesiensuojelu menestystarina, silti uusia uhkia

Suomen vesistöjen tila on parantunut viime vuosikymmeninä merkittävästi tehokkailla vesiensuojelutoimilla. Vesistöjä uhkaavat kuitenkin mm. mikromuovit, ilmastonmuutos, maatalouden kuormitus ja haitalliset aineet. SYKEn ensimmäinen Ympäristön tila 2017 -tietopaketti ilmestyy Maailman vesipäivän yhteydessä, ja se käsittelee Suomen vesistöjen tilaa ja tulevaisuutta.

SYKEn Ympäristön tila 2017 -katsauksessa todetaan, että Suomen järvistä 85 prosenttia on hyvässä tai erinomaisessa tilassa. Sen sijaan suuri osa jokivesistä ei ole vieläkään saavuttanut hyvää tilaa. Suomen vesistöjen tilaa on kuitenkin onnistuttu parantamaan viime vuosikymmenien aikana merkittävästi. Metsäteollisuuden päästöjen väheneminen on hyvä esimerkki onnistuneesta vesiensuojelusta. Myös yhdyskuntien jätevesien puhdistus on pienentänyt fosforikuormitusta tehokkaasti, mutta typen poistossa ei olla vielä kaikilla tavoitetasolla.  

Ilmastonmuutos ja maankäytön tehostuminen uhkaavat suomalaista vesiluontoa. Ilmastonmuutoksen arvioidaan lisäävän ravinteiden luonnonhuuhtoumaa sekä peltoviljelyn ja metsätalouden ravinnekuormitusta. Maatalouden osuus vesistöjen kuormituksesta on edelleen merkittävä, paikoitellen jopa 80 prosenttia. Maatalouden kuormituksen pienentämiseksi on tehty toimia, ja niitä tulee jatkaa edelleen määrätietoisesti.

Viime vuosina erityisesti kemikaalit, muovit ja kaivosten vedenhallinta sekä siihen liittyvät ongelmat ovat heikentäneet vesistöjen tilaa.

ELY-keskukset päivittävät ymparisto.fi-sivustolla olevaa alueellista tietoa vesistöjen tilasta.

Lue lisää:


Regional information