Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Blomningarna av blågrönalger ökat i insjöarna

Blomningarna av blågrönalger har ökat i insjöarna, och fler rikliga blomningar har observerats än under försommaren. I havsområdena är blågrönalgläget ännu lugnt. En del blågrönalger har förekommit i östra Finska viken och i Bottenviken, men blomningar av blågrönalger har inte observerats i andra havsområden.

Läs mera:


Regional information