Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Lagringsstöd för trädgårdsprodukter 2017 får sökas fram till 27.10.

​Lagringsstöd för trädgårdsprodukter får fram till 27.10.2017 sökas för trädgårdsprodukter som ska lagras. Trädgårdsprodukter som berättigar till lagringsstöd är kinakål, kålrabbi, kålrot, rotselleri, rova, äpple, palsternacka, morot, rödbeta, rödkål, purjolök, brysselkål, savojkål, lök och vitkål.

Handläggningen av stödet har koncentrerats till tre myndigheter. Egentliga Finlands NTM-central tar emot ansökningarna från Nyland, Egentliga Finland, Satakunda, Sydöstra Finland, Birkaland, Tavastland och Södra Savolax. Österbottens NTM-central tar emot ansökningarna från Österbotten, Södra Österbotten, Norra Österbotten, Mellersta Finland, Norra Savolax, Norra Karelen, Kajanaland och Lappland. På Åland sköts uppgifterna alltjämt av Statens ämbetsverk på Åland.

Lagringsstöd för trädgårdsprodukter får sökas av en odlare som har minst en hektar i odling med trädgårdsväxter. Sökanden ska vara över 18 år eller om en sammanslutning ansöker om stöd ska minst en av sammanslutningens medlemmar vara över 18 år.

Ett krav för stödet är att det lager som används för lagringen är i sökandens besittning och uppfyller de särskilda krav som ställs på det, att det förs lagerbokföring över produkterna från och med 1.10 och att sökanden själv har producerat produkterna som lagras.

Lagringsstödet beräknas utgående från genomsnittet av den lagervolym som upptas av trädgårdsprodukter som finns i lager i oktober, november och december. Anmälningarna om lagerkvantitet för november och december skall lämnas in till den NTM-central som handlägger stöd eller på Åland till statens ämbetsverk senast 2.1.2018.

Enligt uppskattningarna betalas lagringsstödet för trädgårdsprodukter i mars-april 2018.

Läs mera:


Regional information