Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Landsbygdsenheten vid NTM-centralen i Österbotten informerar, september 2017 (Österbotten)

Landsbygdsenheten vid NTM-centralen i Österbotten har gett ut sitt informationsbrev för september månad, läs det här:

Landsbygdsenheten informerar, september 2017


Regional information