Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Nopeusnäyttötaulu keventää autoilijan kaasujalkaa (Pirkanmaa)

Ajoneuvonopeutta ilmaisevat näyttötaulut ovat osoittautuneet hyväksi tavaksi hillitä autoilijoiden ajonopeutta. Merkittävää hyötyä siirrettävistä näyttötauluista saadaan varsinkin koulujen ja päiväkotien läheisyydessä.


Kuva: Janne Tuominen, Sito Oy

Pysyvän liikenneympäristössä tehtävän muutoksen tukena digitaalinen nopeusnäyttötaulu on osoittautunut hyväksi tavaksi hillitä autoilijoiden ajonopeutta esimerkiksi päiväkodin tai koulun kohdalla. Näyttötaulun välitön vaikutus näkyy autoilijoiden ajokäyttäytymisessä heti kiinnittämällä kuljettajan huomion ajonopeuteen tai mahdolliseen ylinopeuteen. Lyhytaikaisen käyttötarkoituksensa vuoksi näyttötaululla ei kuitenkaan voi korvata muita liikenneympäristön turvallisuutta parantavia toimenpiteitä.

Kaikki ELY-keskuksen käyttämät nopeusnäyttötaulut ovat digitaalisia ja siirrettäviä. Yhdessä kohteessa näytöt mittaavat nopeutta yleensä parin viikon ajan ennen siirtoa uuteen paikkaan. Näyttö kiinnitetään yleensä tien varrella olevaan valaisin- tai sähköpylväiseen, mutta tarvittaessa käytetään myös siirrettäviä liikennemerkkijalustoja.

Nopeusnäyttötaulut asennetaan enintään 60 km/h -nopeusrajoitusjaksoille. Suurin osa Pirkanmaan kohteista sijaitsee koulujen, päiväkotien tai kyläkeskusten läheisyydessä. ELY-keskus mittaa maantienopeuksia säästä riippuen huhtikuusta lokakuuhun joko näkyvästi tai näkymättömästi, saapuvasta suunnasta tai samanaikaisesti kummastakin suunnasta. Nopeusnäyttötaulussa väriltään punainen ja vilkkuva lukema kertoo ajoneuvon ylinopeudesta. Räikeimpien ylinopeuksien kohdalla näyttö pysyy pimeänä.

Ensimmäisen kerran nopeusnäyttötauluista saatavaa hyötyä testattiin Pirkanmaalla Tampereen alueurakan käynnistyessä neljä vuotta sitten. Vuosi vuodelta näyttötaulujen käyttö on laajentunut niin, että viime lokakuusta lähtien ne ovat olleet käytössä kaikilla Pirkanmaan urakka-alueilla.

Lisätietoja:

Mervi Hukari
liikenneturvallisuussuunnittelija
puh. 0295 036 230


Regional information