Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Neuvottelukunta tukee ELY-keskuksen tavoitteiden toteutumista

Uudenmaan ELY-keskuksella on sen perustamisesta eli vuodesta 2010 lähtien ollut yhteistyökumppaneista koottu neuvottelukunta. Sen jäsenet edustavat yhteiskunnan eri tahoja maanviljelystä logistiikkaan ja ympäristönsuojelusta elinkeinoelämään. Osallistujia on valtionhallinnon lisäksi kunnista, järjestöistä, korkeakouluista ja yksityiseltä sektorilta.

Neuvottelukunnan kokoonpanoa päivitettiin viimeksi tämän vuoden alussa. Uudella porukalla on nyt ehditty kokoontua kaksi kertaa. Neuvottelukunnan toimeksiantona on tukea ELY-keskuksen toimintaa ja seurata strategian toteutumista. ELY-keskuksen nykyisessä strategiassa on kymmenen pitkän aikavälin tavoitetta, joten käsiteltävää riittää.

Tämän vuoden toisen kokouksen aiheena 16.6. oli kaksi ELY-keskuksen tavoitetta: luonnon monimuotoisuuden ylläpito ja maahanmuuttajien onnistunut kotouttaminen. Tilaisuudessa keskusteltiin mm. vapaaehtoisuuteen perustuvasta Etelä-Suomen metsiensuojeluohjelmasta. Maahanmuuttajien suomen kielen opiskelun lisääminen osana ammatti- tai korkeakouluopintoja kirvoitti myös keskustelua.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin toiminnanjohtaja Ursula Immonen pitää neuvottelukuntaa hyödyllisenä yhteistyömuotona, jossa pääsee keskustelemaan ajankohtaisista asioista.

"Oman sektorin eli ympäristö- ja luontoaiheiden lisäksi myös muut ELY-keskuksen toimialat ovat tulleet tutuiksi. Meillä on ollut myös strategiatyöpajoja, jotka ovat hyödyllisiä erityisesti valtionhallinnon ulkopuolelta tulleelle. Ehkäpä jatkossa jonkinlaista työpajatyöskentelyä voisi olla enemmän perinteisten kokousistuntojen sijaan."

Luonnonsuojeluliitossa myös toivotaan, että tuleva maakuntahallinto jatkaa vastaavanlaista yhteistyötä sidosryhmien kanssa.

"Tarvetta hallinnon ja kansalaisten sekä eri hallinnonalojen yhteistyöhön on jatkossa entistä enemmän", Ursula Immonen sanoo.

Alarivissä vasemmalta: Anna Viitanen (ELY), Satu Pääkkönen (ELY), Tarja Söderman (Espoo), Ursula Immonen (Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri), Sanna-Katri Rautava (Aalto yliopisto), Sini Puntanen (HSL), Jaana Lähteenmäki (ELY).  Ylärivissä vasemmalta: Petri Knaapinen (ELY), Jarmo Soljasalo (STTK), Karen Wik-Portin (Suomen Metsäkeskus), Reino Koho (ELY), Jari Järn (PAM), Jaakko Holsti (MTK Uusimaa), Janne Kojo (ELY).

Linkit:


Regional information