Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Natura 2000 -verkoston hoidon ja käytön yleissuunnitelmat päivitetty (Pirkanmaa)

ELY-keskukset ovat yhdessä Metsähallituksen luontopalveluiden kanssa päivittäneet toimialueidensa Natura 2000 -verkoston yleissuunnitelmat. Niissä esitellään Natura-alueiden hoidon ja käytön suunnittelun tilaa ja kattavuutta ja linjataan tarkempien aluekohtaisten suunnitelmien tarvetta ja kiireellisyyttä. Vastaavat suunnitelmat laadittiin ensi kerran runsaat kymmenen vuotta sitten 2000-luvun alussa, ja tarkoituksena on jatkossakin päivittää niitä noin kymmenen vuoden välein.

Hoidon ja käytön suunnittelu on keskeinen työkalu Natura 2000 -verkoston luontoarvojen suojelutoimien kohdentamisessa ja toteutuksessa. Suunnitelmat voivat olla aluekohtaisia hoito- ja käyttösuunnitelmia, joita lakisääteisesti laaditaan kansallispuistoille ja erämaa-alueille ja tarvittaessa muillekin luonnonsuojelualueille. Ne voivat olla myös näitä tarkentavia toimenpidesuunnitelmia erilaisten ennallistamis- ja luonnonhoitotöiden toteuttamiseksi tai laaja-alaisempia kehittämissuunnitelmia.

Suunnittelun tarvetta ja kiireellisyyttä on arvioitu niin alueisiin kohdistuvien uhkien, maankäytön paineen, luontotyyppien, lajien hoitotarpeiden kuin matkailu- ja virkistyskäytönkin näkökulmista. Suojelualueiden hoidon ja käytön suunnittelulla on Suomessa pitkät perinteet, ja pääosan suojelualueiden suunnitelmista on laatinut Metsähallituksen luontopalvelut.

Pirkanmaalla Natura 2000 -verkostoon kuuluu yhteensä 122 kohdetta, joiden yhteispinta-ala on 35 000 hehtaaria. Nyt julkaistussa yleissuunnitelmassa on käsitelty 111 Natura 2000 -aluetta, jotka sijaitsevat kokonaan tai pääosin Pirkanmaan ELY-keskuksen toimialueella. Lisäksi Pirkanmaan ELY-keskuksen toimialueelle ulottuu osittain 11 Natura 2000 -aluetta, joiden osalta suunnittelu on esitetty Hämeen, Varsinais-Suomen tai Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen yleissuunnitelmassa.


Kuva: Marja-Liisa Pitkänen

Lisää tietoa:


Regional information