Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Översiktsplanerna för skötsel och nyttjande av nätverket Natura 2000 har uppdaterats

Att planera skötseln och nyttjandet är ett viktigt verktyg när det gäller att rikta och genomföra åtgärderna för skydd av naturvärdena i nätverket Natura 2000. NTM-centralerna har tillsammans med Forststyrelsens naturtjänster uppdaterat översiktsplanerna för nätverket Natura 2000 i respektive verksamhetsområde. I planerna beskrivs det aktuella läget och omfattningen när det gäller planering av skötseln och nyttjandet av Naturaområden, och det anges riktlinjer för behovet av mer detaljerade regionspecifika planer och tidtabellen för dessa.

Enligt översiktsplanerna finns det uppdaterade och täckande skötsel- och nyttjandeplaner för ca 58 % av nätverkets areal. För ca 7 % av arealen behövs det ingen planering med tanke på genomförandet av skyddet, eftersom det att områdena bevaras i naturtillstånd i tillräcklig utsträckning tryggar skyddsmålen. Ungefär 25 % av nätverkets areal kräver nya planer, medan ca 10 % av områdena förutsätter småskalig uppdatering och bättre täckning.

Läs mera:

 


Regional information