Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Minkälaisen tulevaisuuden Lapin maakunnan Sinä haluat?

Haastamme kaikki lappilaiset mukaan tekemään valintoja tärkeiksi koetuista asioista sote- ja maakuntauudistuksessa. Klikkaa kyselyn monivalinnasta viisi arvoa, jotka koet tärkeimmiksi maakuntauudistuksessa Lapissa. Kyselyjen tuloksia käytetään pohjana Lapin maakuntauudistuksen vision ja arvojen rakentamisessa.

Vastaa kyselyyn tästä linkistä. Kysely on avoinna 20.3.2017 saakka.

Parhaillaan valmisteilla oleva maakuntauudistus on suurimpia Suomessa koskaan tehtyjä julkisen hallinnon uudistuksia. Tammikuussa 2019 aloittavat uudet maakunnat vastaavat tulevaisuudessa sosiaali- ja terveyspalveluista, alueellisesta kehittämisestä, ympäristöterveydenhuollosta, työ- ja elinkeinopalveluista, pelastustoimesta, maaseudun kehittämisestä ja lomituspalveluista sekä tienpidosta ja liikennejärjestelmäsuunnittelusta. Tavoitteena on turvata kaikille tärkeät palvelut, sujuvoittaa asiointia ja luoda uutta kasvua maakuntiin.

Verkkosivuilla www.lapinmaakunta.fi kerrotaan meneillään olevasta maakuntauudistuksen esivalmistelusta ja tavoista miten jokainen lappilainen pääsee mukaan rakentamaan uutta Lapin maakuntaa.

 


Regional information