Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Lagringsstöd för skogsbär och skogssvampar kan sökas

Lagringsstödet för skogsbär och skogssvamp 2017 inom området för nordligt stöd (=stödregion C) får sökas. Stödet är avsett att delvis ersätta kostnaderna för långvarig lagring av skogsbär och skogssvampar som plockats och lagrats inom området för nordligt stöd. 

Ansökan om lagringsstöd (blankettnummer 237) ska lämnas in senast 17.7.2017 till Lapplands NTM-central i Rovaniemi (adress: Lapplands NTM-central, registraturen, PB 8060, 96101 Rovaniemi, besöksadress Hallituskatu 3B, Rovaniemi). Beviljandet, utbetalningen och återkravet av stöd har koncentrerats till Lapplands NTM-central, övervakningen utförs ändå alltjämt av den lokala NTM-centralen. Lapplands NTM-central ger rådgivning om stödvillkoren.
   
Landsbygdsverket postar blanketter och anvisningar till dem som ansökte om stöd i fjol. Blanketten för ansökan om stöd fås också av NTM-centralen och på webbplatsen.

Läs mera:


Regional information