Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Färre ansökningar om ersättning för skador orsakade av fridlysta arter

NTM-centralerna betalade sammanlagt ca 500 000 euro i bidrag för skador som fridlysta djur orsakade 2016. Det inkom 140 ansökningar om bidrag, vilket är ca 23 % färre än året innan. Det sammanlagda beloppet av de betalda bidragen sjönk med ca 12 %.

Bidrag betalades främst för skador på jordbruket (ca 436 000 euro). Den största delen av bidragen betalades för skador som kajor och vitkindade gäss orsakat jordbruket, sammanlagt cirka 347 500 euro. De största beloppen betalades till områden som ligger inom distrikten för NTM-centralerna i Södra Österbotten, Egentliga Finland, Sydöstra Finland och Norra Karelen.

Miljöministeriet beviljar bidrag för att främja skyddet av fridlysta arter och för att ersätta näringsidkare för skador förorsakade av fridlysta sällsynta djur (ministeriets förordning 1626/1991). Bidragen betalas av NTM-centralerna från det anslag som årligen anvisas miljöministeriet i statsbudgeten.För skador som uppstått 2017 bör ersättning sökas hos den regionala NTM-centralen före utgången av mars 2018.

Läs mera:


Regional information