Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Kansainvälisyys kuuluu kaikille! (Kaakkois-Suomi)

Lappeenrannassa ja Kouvolassa järjestettiin 26.–27.4.2017 infotilaisuuksia nuorten ohjaustyötä tekeville sekä kansainvälistymismahdollisuuksista kiinnostuneille nuorille. Kotkasta ja Imatralta oli mahdollisuus osallistua Lappeenrannan-tilaisuuteen videoyhteydellä. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä noin 130 henkilöä.

Lappeenranta, nuorten tilaisuus 26.4.2017. Kuva: Tarja Juurakko-Koskinen.

Kansainvälistymisvaihtoehtoja on paljon eri elämäntilanteessa oleville nuorille. Tarjolla on lyhyt- ja pidempikestoista vapaaehtoistyötä, opiskelua, harjoittelua ja työskentelyä ulkomailla. Moniin vaihtoehtoihin on saatavilla myös rahallista tukea EU-hankkeista, mikä antaa mahdollisuuksia nuorille taloudellisesta tilanteesta riippumatta.

Maailmalle lähtemisen kynnys voi olla vaikeaa, ja siksi tukea lähtemisprosessiin tarvitaan. Tarvitaan kohtaamista ja tietoa. Tukea nuoret yleensä tarvitsevatkin erityisesti vaihtoehtojen karsimiseen, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Ohjaajien tehtävänä on olla valmiina antamaan neuvoja ja kipinää lähteä maailmalle. Suomessakin tieto kansainvälistymismahdollisuuksista kasvaa koko ajan. Ohjaajat ja nuoret saavat tietoa monilta eri kanavilta, kuten verkkoportaaleista, TE-toimistosta ja oman kaupungin nuorisotoimesta. Lähtemistä pohtiville nuorille on tärkeää tuoda tarinoita, ideoita ja maailmalla olleiden nuorten kokemuksia.

Vaikka tietoa on saatavilla paljon, se ei tavoita kaikkia nuoria. Esimerkiksi Eures (European Employment Services) on vielä tuntematon useille ohjaajillekin. Eures palvelee työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä EU- tai ETA-alueella tai Sveitsissä. Kaakkois-Suomen TE-toimistossa asiantuntija Toni Vesanen neuvoo Eures-asioissa, toni.vesanen(at)te-palvelut.fi, p. 0295 042 144).

Miksi maailmalle?

Vastaava asiantuntija Tarja Juurakko-Koskinen tuo esille keskeisiä hyötyjä ja syitä, miksi maailmalle kannattaa lähteä. – Maailman suurkaupungeissa (esim. Tokio, Delhi, Soul, New York) on jokaisessa enemmän asukkaita kuin koko Suomessa. Kansainvälillä markkinoilla menestyminen edellyttää meiltä suomalaisiltakin KV-osaamista ja verkostoja.

– Kansainvälistyminen kasvattaa, itsenäistää sekä antaa uutta näkökulmaa ymmärtää muita ihmisiä ja kulttuureja sekä Suomea ja suomalaisuutta. Usein maailmalta löytää myös ystäviä tai verkostoja olemalla utelias, aktiivinen ja oma-aloitteinen. Lisäksi jokainen maailmanmatkaaja saa reissusta kotiin tuomiseksi tiedon ja osaamisen lisäksi kokemuksia ja muistoja, joita parhaimmatkaan videot tai nettikontaktit eivät voi korvata. Maailmalla selviäminen auttaa selviämään myös Suomessa. Siksi kansainvälisyys kuuluu kaikille!

Kouvolassa ohjaajien tilaisuuteen osallistuneita ja järjestäjiä yhteiskuvassa. Keskellä nuorisopalvelujen EVS-vapaaehtoiset Sinja Rostalski Saksasta ja Nicolas Maniga Ranskasta, jotka kertoivat muun muassa miksi olivat valinneet juuri Suomen kohdemaakseen. Suomalaisten vahva englannin kielen taito ja maan turvallisuus olivat Sinjan mukaan keskeisiä kriteereitä.


Kuva Kouvolasta 27.4. aamupäivän osuudesta, joka oli suunnattu nuorten parissa ohjaustyötä tekeville. Oikealla Tarja Juurakko-Koskinen Opetushallituksesta, vasemmalla kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta.


Kuvassa 26.4. Lappeenrannan Maailmalle!-tapahtuman järjestäjätahojen edustajat

Aineistoa:

Kaakkois-Suomen Maailmalle!-tilaisuuksien yhteistyöjärjestäjäverkosto: Ohjaamot, Opetushallituksen Euroguidance, Eurodesk ja Kansainvälistymisen neuvontapalvelut, Allianssin nuorisovaihto, TE-palvelut ja EURES, Kaakkois-Suomen ELY-keskus sekä paikallisia maailmalle lähettäviä tahoja.

Toim. Tuija Närhi, Kaakkois-Suomen ELY-keskus


Regional information