Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Juvan Kaskiissa on laitettu maisema-asioissa tuulemaan! (Etelä-Savo)

Kaskiistako maisemanhoitoalue?

Kaskiin viljelysmaisema on määritelty valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi jo vuonna 1995. Alue edustaa poikkeuksellisen monipuolista ja elinvoimaista eteläsavolaista kylämaisemaa, jonka ominaispiirteet ovat säilyneet harvinaisen hyvin alueen elinvoimaisen maatalouden myötä.
Kaskiin kyläläiset ovat laittaneet alulle selvitystyön siitä, voisiko alueelle perustaa lain mukaisen maisemanhoitoalueen. Maisemanhoitoalueen perustamisen tarkoituksena on edistää maisemanhoitoa vapaaehtoisuuteen ja kannusteisiin perustuen.

Lue lisää

Kaskiin maisemaa. Kuva: Maa- ja kotitalousnaiset


Regional information