Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Rikligare med blågrönalger i insjöarna, algblomningar fortsätter i havsområdena

Blomningarna av blågrönalger har blivit rikligare speciellt i insjöarna i södra Finland. I havsområdena förekommer algblomningar i Finska viken, i Bottenhavet samt längs landets sydöstra och västra kust.  Blågrönalger kan driva mot havsstränder beroende på vindförhållanden. Man ska alltid vara försiktig vid vatten med blågrönalger, eftersom det kan utgöra en hälsorisk.

Läs mera:


Regional information