Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Lugnare algsommar än normalt i insjöarna

Algsituationen var lugn i början av sommaren och blågrönalgerna blev rikligare först i juli. I havsområdena förekom det rikligt med blågrönalger särskilt i norra delen av Östersjöns huvudbassäng och i västra delen av Finska viken, men vindarna och det svala havsvattnet förhindrade förekomsten av märkbara ytblomningar.  I insjöarna observerades mindre mängder blågrönalger än normalt, med undantag för början av juli och slutet av augusti.

Ytblomningarna av blågrönalger följde huvudsakligen riskbedömningen som gjordes i början av sommaren. Bedömningen gjordes utifrån de halter av näringsämnen som uppmättes under vintern och våren, modeller och expertbedömningar.

Finlands miljöcentral har varje vecka under juni–augusti publicerat en översikt över algläget i Finlands havsområden och sjöar. Observationerna av blågrönalger fortsätter ända till slutet av september, men veckorapporterna upphör. Blomningar av blågrönalger kan förekomma även på hösten beroende på näringsläget och vädret.

 

Läs mera:

Regionala algöversikter


Regional information