Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Uusi opas helpottaa erikoiskuljetusten huomioon ottamista väylien suunnittelussa

Ensi keväänä julkaistava Erikoiskuljetukset suunnittelussa -opas kokoaa paitsi nykyiset hajallaan olevat erikoiskuljetuksiin liittyvät väyläsuunnittelun ohjeet myös uudet ja tarkentavat ohjeet yksiin kansiin.

Vaikka erikoiskuljetukset muodostavat vain pienen osan tieliikenteen kuljetuksista, kuljetusten merkitys elinkeinoelämän, rakentamisen ja kaupunki-infran ylläpidon kannalta on valtava. Sen vuoksi on tärkeää, että teiden suunnittelussa ja kaupunkirakentamisessa otetaan entistä paremmin huomioon erikoiskuljetukset mahdollistavat erityisvaatimukset.

Uuteen oppaaseen koottavia väyläsuunnittelun parhaita ratkaisuja ovat yhdessä pohtineet Liikenneviraston, ELY-keskuksen, kuntien, kuljetusalan, satamatoimijoiden ja useiden eri suunnittelutoimistojen tekniikka-alojen asiantuntijat. Työn tuloksena syntyvä monipuolinen kokoelma tukee erinomaisesti infran hallinnan ja suunnittelun, erikoiskuljetusten ja liikenneturvallisuuden tavoitteita.   

Erikoiskuljetuksiin liittyvää ohjeistusta on ollut aiemmissakin suunnitteluohjeissa, mutta etenkin suunnittelun tueksi on todettu olevan tarpeen koota ja tarkentaa tiedot yhdeksi kokonaisuudeksi.  Nyt laadittavan oppaan avulla halutaan parantaa liikenneympäristön soveltuvuutta erikoiskuljetuksille helpottamalla kuljetusten huomioon ottamista teiden, katujen ja maankäytön suunnittelussa sekä väylien kunnossapidossa. Liittymien suunnittelun, yliajettavien rakenteiden ja alueiden toteuttamistapojen sekä irrotettavien rakenteiden lisäksi oppaan laatimistyössä on noussut esille tiedottamisen merkitys sekä tarpeet helpottaa erikoiskuljetusten reittitarpeiden selvittämistä, ja koota aiheeseen liittyvät lait ja määräykset yhteen paikkaan.

Erikoiskuljetukset suunnittelussa -oppaan kustantavat Liikennevirasto, Pirkanmaan ELY-keskus, Infra ry ja SKAL Suoritealat ry, sekä Tampereen, Espoon, Kuopion, Vantaan, Jyväskylän, Turun ja Vaasan kaupungit.


Regional information