Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Turku-deklaration undertecknades vid Kina-Europa-vattenforum

I Åbo arrangeras den 21.– 22.9. ett politiskt sammanträde av hög nivå mellan Kina och Europeiska unionen rörande samarbete vid vattenfrågor. I tillställningen diskuteras om FN's vattenmålsättningar sammanfallande med hållbar utveckling, om vatten i cirkulärekonomi samt om samarbete mellan kinesiska och europeiska företag.

I tillställningen undertecknas en Åbo-deklaration varmed samarbete mellan Kina och EU förstärkas.

Tillställningen är CEWP's (China-Europe Water Platform) årsmöte. CEWP är ett samarbetsnätverk mellan Kina och EU som behandlar administration, forskning och handel samhörande med vattenfrågor. 

En viktig del av tillställningen är en businesskonferens med match-making-evenemang där över 130 kinesiska och europeiska företag samlas för att diskutera om nya möjligheter för samarbete.

Härutöver arrangeras ett evenemang för representanter från kinesiska och europeiska universitet och forskningsinstitut.

Pressmeddelande 21.9.2017 >> Kina och EU stärker samarbetet för att förbättra vattensäkerheten (Jord- och skogsbruksministeriet Miljöministeriet)

 


Regional information