Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Mängden blågrönalger fortfarande liten

Mängden blågrönalger är fortfarande liten, vilket är typiskt för början av sommaren. Lite blågrönalger har observerats på fem observationsplatser i insjöarna. Mängden blågrönalger är mycket liten i hela Finlands kustområde och på det öppna havet. Ytvattentemperaturerna är lägre än normalt

Läs mera:

Regionala algöversikter:


Regional information