Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Kiertotaloudessa materiaalien pitää kiertää, ei haitallisten aineiden

Kiertotaloudessa tuotteet ja materiaalit pyritään pitämään käytössä mahdollisimman pitkään, mutta materiaalien kierto ei saisi aiheuttaa riskejä ihmisille tai ympäristölle. Suomen ympäristökeskuksen Policy Brief -julkaisussa annetaan suosituksia siitä, miten haitalliset aineet saadaan pois kierrosta.

Jotta haitallisten aineiden kierrättäminen voidaan välttää, kemikaalitietojen pitäisi siirtyä tuotteiden ja materiaalien mukana.  Digitaaliset työkalut mahdollistavat suurten tietoaineistojen hallinnan ja tieto voitaisiin sitoa tuotteisiin esimerkiksi viivakoodien avulla. On myös kehitettävä työkaluja haitattomien vaihtoehtojen löytämiseksi. Tietokanta vaarallisia aineita korvaavista vaihtoehdoista voisi auttaa erityisesti PK-yrityksiä.

Policy Briefin lisäksi SYKE julkaisee myös kiertotalousaiheisen ympäristön tila – katsauksen, jossa tarkastellaan luonnonvarojen käyttöä Suomessa eri näkökulmista.

Lue lisää:


Regional information