Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Sysselsättningen av invandrare påskyndas genom nya satsningar

Europeiska investeringsfonden investerar 10 miljoner euro i ett försök som syftar till att ge sysselsättning till 2500 invandrare i Finland under loppet av tre år samt till att hjälpa arbetsgivare att få sådan kompetent arbetskraft som de behöver.

Arbets- och näringsministeriet genomför detta försök som intensifierar sysselsättningen av invandrare med hjälp av privat kapital. Där utnyttjas modellen för investeringar med samhällseffekt, SIB-modellen (Social Impact Bond). Nytt i SIB-modellen är att investerare finansierar verksamheten och bär den ekonomiska risken. Den offentliga sektorn betalar endast för verifierade resultat, dvs. när en invandrare får sysselsättning.

I försöket påskyndas invandrares sysselsättning genom att integrationsutbildning ges på arbetsplatser och skräddarsys enligt arbetsplatsens behov. I försöket deltar företag från branscher där det är svårt att hitta arbetskraft, till exempel från industrin, byggbranschen, handeln och servicebranschen.

Regeringen fattade beslut om SIB-projektet för sysselsättning vid sin halvtidsöversyn. Projektet inleds i höst.

Läs mera:


Regional information