Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Arbetsmarknadsprognos: Arbetslösheten minskar kraftigt

Enligt arbetsförmedlingsstatistiken minskar antalet arbetslösa arbetssökande snabbare än vad som förutspåddes i den föregående arbetsmarknadsprognosen. Antalet långtidsarbetslösa förutspås minska kraftigt under det innevarande året.

Arbets- och näringsministeriets arbetsmarknadsprognos på kort sikt förutspår att sysselsättningen kommer att öka relativt mycket i år och nästa år. Enligt prognosen kommer sysselsättningen att öka med cirka 15 000 personer år 2017 och med cirka 12 000 personer nästa år.

Antalet långtidsarbetslösa minskar snabbt

Enligt arbetsförmedlingsstatistiken minskar antalet arbetslösa arbetssökande just nu snabbare än vad som förutspåddes i den föregående arbetsmarknadsprognosen. I år förväntas antalet arbetslösa arbetssökande uppgå till sammanlagt cirka 314 000, vilket är i genomsnitt 35 000 färre än förra året

Antalet långtidsarbetslösa minskar särskilt snabbt. Deras andel av de arbetslösa förutspås minska klart under det innevarande året. Minskningen förväntas dock jämna ut sig från och med år 2018.

− Den ekonomiska tillväxten i Finland och regeringens sysselsättningsåtgärder börjar så småningom synas också i arbetslöshetsstatistiken. Jag är särskilt nöjd med att långtidsarbetslösheten och ungdomsarbetslösheten minskar klart, konstaterar arbetsminister Jari Lindström.

Arbets- och näringsministeriets kortsiktiga arbetsmarknadsprognos publiceras två gånger om året.

Läs mera:


Regional information