Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Yrityksen kehittämisavustusta Kaakkois-Suomen PK-yrityksille (Kaakkois-Suomi)

Etelä-Suomen yritysrahoituslinjausta päivitettiin tammikuussa. Yritysrahoituslinjauksessa on kuvattu yrityksen kehittämisavustuksen myöntämisen periaatteet Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen maakunnissa. Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan rahoituslinjauksia ei juurikaan muutettu. Kaakkois-Suomessa yrityksen kehittämisavustusta myönnetään tuotekehitykseen, kansainvälistymiseen, liiketoimintaosaamisen kehittämiseen ja vientiyritysten kone- ja laitehankintoihin. Tavoitteena on myöntää kehittämisavustusta noin 900 000 euroa Etelä-Karjalaan ja noin 800 000 euroa Kymenlaaksoon vuonna 2017.

Minkälaiselle yritykselle yritysten kehittämisavustusta voidaan myöntää?

Kehittämisavustusta voidaan myöntää sekä toimiville että alkaville yrityksille, joilla on halua ja kykyä kehittää liiketoimintaansa, kasvaa ja päästä uusille markkinoille. Kehittämisavustuksen kohderyhmänä ovat pk-yritykset, ja erityisesti mikro- ja pienyritykset. Yrityksellä tulee olla edellytykset kannattavaan toimintaan ja riittävästi omia resursseja kehittämistoimenpiteisiin. Yritys rahoittaa kehittämishankkeesta aina vähintään puolet itse.

Minkälaisiin hankkeisiin kehittämisavustusta voi saada?

Tukea myönnetään hankkeisiin, jotka parantavat yrityksen kannattavuutta ja yrityksen pitkän aikavälin kilpailukykyä. Avustuksen myöntämistä puoltavina tekijöinä pidetään myös esimerkiksi hankkeen myönteisiä työllisyys-, ympäristö- ja tasa-arvovaikutuksia. Kehittämishankkeissa voi olla kyse liiketoimintaosaamisen kehittämisestä, tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämisestä tai kansainvälistymisestä. Investointihankkeita ei pääsääntöisesti rahoiteta, mutta vientiyritysten kone- ja laitehankinnat harkitaan tapauskohtaisesti.

Yrityksen on esitettävä hankesuunnitelma, jossa on yksilöity aikataulu, kustannukset ja toimenpiteet, vaikutukset yrityksen toimintaan ja hankkeen rahoitus. Hankkeissa tuetaan lähinnä ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttöä, mutta myös esimerkiksi hankkeeseen palkattavan avainhenkilön palkkakulut tai hankkeeseen liittyvät ulkomaan matkakulut voivat olla tukikelpoisia.

Alla olevassa kuvassa on esitetty kehittämisavustuksen kohteet ja tukitasot pääpiirteittäin. Rahoituslinjauksessa on tarkemmin kuvattu tuen myöntämisen painotuksia ja rajoituksia.

Yrityksen kehittämisavustusta haetaan ELY-keskusten yritystukien sähköisessä asiointipalvelussa. Ennen hakemuksen jättämistä on suositeltavaa olla yhteydessä ELY-keskuksen rahoitusasiantuntijoihin.

Lue lisääEtelä-Suomen yritysrahoituslinjaus 20.1.2017

Lisätietoa ELY-keskuksen asiantuntijoilta:
- Maija Liisa Huovila 0295 029 046
- Riikka Huhtanen 0295 029 123

sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
 


Regional information