Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Växthusstöd kan sökas inom februari

Växthusföretagare har tid till 28.2.2017 att ansöka om växthusstöd i Viputjänsten. I fjol lämnades 80 procent av ansökningarna in elektroniskt via Viputjänsten. Efter ansökningstidens slut kan stödet sökas endast med blankett 109, som ska lämnas in till den NTM-central som handlägger stödet.  

Från och med i år handlägger tre myndigheter stödet. NTM-centralen i Egentliga Finland tar emot ansökningar från Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, Sydöstra Finland, Birkaland, Tavastland och Södra Savolax. NTM-centralen i Österbotten tar emot ansökningar från Österbotten, Södra Österbotten, Norra Österbotten, Mellersta Finland, Norra Savolax, Norra Karelen, Kajanaland och Lappland. På Åland sköts uppgifterna alltjämt av Statens ämbetsverk på Åland.

De villkor som gäller stödsökande, odling och tekniska krav på växthusen är oförändrade. Som det nu ser ut kommer förskottet på växthusstödet att betalas i slutet av april och det slutliga stödet i oktober

Läs mera:


Regional information