Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Etelä-Savon ympäristön tilan indikaattoreja päivitetään (Etelä-Savo)

Ympäristön tilan indikaattoreita päivitetään vuoden 2017 aikana ymparisto.fi -verkkopalvelussa.

Etelä-Savon indikaattoreista on tähän mennessä päivitetty pintavesien tilaan liittyviä tietoja.

Lisätietoja Etelä-Savon pintavesien tilan indikaattoreista Etelä-Savon ELY-keskuksen asiantuntijoilta:

  • Pistemäiset fosfori- ja typpipäästöt vesistöihin: Juho Kotanen p. 0295 024 192, Pertti Manninen
    p. 0295 024 209
  • Pintavesien jakautuminen ekologisen tilan luokkiin selvillä: Juho Kotanen p. 0295 024 192, Pertti Manninen p. 0295 024 209
  • Pintavesien tila Etelä-Savossa keskimääräistä parempi: Juho Kotanen p. 0295 024 192, Pertti Manninen p. 0295 024 209
  • Veden laatu parantunut hieman kuormitetuilla alueilla:  Juho Kotanen p. 0295 024 192, Pertti Manninen p. 0295 024 209,
  • Maatalouden typpi- ja fosforitase: Ossi Tuuliainen, p. 0295 024 098
  • Suojavyöhykesopimusten pinta-alat ja lukumäärä vaihtelee ohjelmakausien mukaan: Ossi Tuuliainen, p. 0295 024 098

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

SYKE julkaisee tietopaketteja

Suomen ympäristökeskus SYKE julkaisee vuonna 2017 neljä eri tietopakettia, joista kukin sisältää yhden teeman ympärille rakentuvan ympäristön tila -katsauksen. Ensimmäinen tietopaketti ilmestyy Maailman vesipäivän yhteydessä, ja se käsittelee Suomen vesistöjen tilaa ja tulevaisuutta.

Linkkejä:


Regional information