Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Etelä-Savon turvetuotantoalueiden vesiensuojelurakenteiden ja vesiväylien kuntoa tarkastettiin (Etelä-Savo)

Etelä-Savon ELY-keskus toteutti kesällä 2017 kaikkia maakunnan turvetuotantoalueita koskevan valvontaprojektin, jossa  tarkastettiin 26:n turvetuotantoalueen vesiensuojelurakenteiden ja merkittävien vesiväylien kunto. Tarkastustyön teki kaksi ELY-keskuksen harjoittelijaa.

Kahden suon osalta löytyi pikaista korjausta vaativia ongelmakohtia, joista ilmoitettiin toiminnanharjoittajalle. Toimija toteutti korjaukset nopealla aikataululla. Muista kohteista löytyi pienempiä ongelmia ja huomiokohtia, kuten ojan tai putken tukkeutuminen tai veden kerääntyminen väärään paikkaan. Jokaisen tuotantoalueen toiminnanharjoittaja sai tarkastuskäynnistä tehdyn tarkastusraportin, jossa tuotiin ilmi käynnillä havaitut asiat kuvien kera. Tarkastettujen tuotantoalueiden yhteispinta-ala oli noin 2500 hehtaaria ja alueilla kävelty matka oli 200 kilometriä.

Projektista saatuja tietoja ja tuloksia tullaan jatkossa käyttämään valvonnan apuna. Projektiin käytettiin kahdeksan henkilötyökuukautta, jota voidaan pitää merkittävänä panostuksena kenttätyöhön ja valvontaan. Etelä-Savon ELY-keskus kiittää toiminnanharjoittajia yhteistyöstä.

Kuva: Petri Koskela


Regional information