Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen uusi Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori (Etelä-Pohjanmaa)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksella on aloittanut uudessa virassa Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori Riikka Ylikangas. Hän aloitti tehtävässään elokuun alussa.

Team Finland-kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori

  • edustaa toiminta-alueellaan kaikkia Team Finland -verkoston toimijoita
  • koordinoi yleisesti Team Finland-aktiviteetteja toiminta-alueellaan
  • toimii linkkinä yritysten ja kansainvälistymispalveluiden tarjoajien välillä
  • ohjaa asiakkaat oikeiden palvelujen pariin
  • sparraa asiakkaita vienti- ja kv-asioissa eteenpäin
  • innostaa ja aktivoi toiminta-alueensa yrityksiä vientiin ja kansainvälistymiseen
  • välittää markkinamahdollisuuksia yrityksille
  • rakentaa verkostoja, joista alueen yritykset hyötyvät
  • osallistuu maakuntauudistuksessa alueellisen verkoston ja kasvupalvelujen kehitykseen

Koordinaattorin tarkoituksena on tuoda tehokkaasti yritykset, palveluntarjoajat sekä eri rahoitusmahdollisuudet yhteen siten, että asiakas pystyisi yhden väylän kautta saamaan tietoonsa koko paketin. Asiakkaalta ei vaadita etukäteistietämystä tai valmista suunnitelmaan, vaan tiimi yhdessä miettii mikä väylä, palvelu tai tuki-instrumentti vastaisivat parhaiten yrityksen kasvu- ja kansainvälistymistarpeisiin. Ota siis rohkeasti yhteyttä!

Yhteystiedot:

Riikka Ylikangas
Team Finland-koordinaattori
[email protected]
puh. 050 3960 892 | 02950 27578


Regional information